Profilaktyka wad postawy :)

1 kwietnia odbyła się w szkole prezentacja omawiająca profilaktykę wad postawy:

  • omówienie prawidłowej postawy ciała w trakcie stania, siedzenia, podnoszenia plecaka
  • anatomia kręgosłupa i fizjologia funkcjonalna w aspekcie postawy ciała
  • problem wpływu nadmiernego użytkowania urządzeń elektronicznych na postawę ciała
  • pozytywny wpływ aktywności fizycznej w profilaktyce wad postawy

Dzieci zgłoszone do programu w ubiegłym roku, które przyniosły wypełniony przez rodzica kwestionariusz, zostały poddane badaniu.