Lekcja przyrody w klasie VI

Ostatnio na lekcjach przyrody klasa VI przygotowywała mieszaniny jednorodne i niejednorodne. Badała, co wpływa na szybkość tworzenia mieszanin, np. woda z atramentem tworzy piękny granatowy roztwór. Uczniowie zachowywali wszelkie środki ostrożności 😀  Używali magnesu do rozdzielenia mieszaniny. Czasami na wynik wszyscy musieli poczekać z niecierpliwością  😀

Aleksandra Sambor – Idziak