Terapia światłem – Sala Doświadczania Świata

Sala Doświadczania Świata tworzy warunki, w których w przyjazny sposób oddziałujemy na zmysły. Poznanie odbywa się poprzez dotyk, muzykę, dźwięki, zapachy, światło dzięki czemu dostarczane do układu nerwowego informacje wpływają bardzo pozytywnie na pamięć, koncentrację, naukę a przede wszystkim na chęć podejmowania aktywności.

Zajęcia w Sali Doświadczania Świata skierowane są do osób z:

  • autyzmem,
  • zespołem Downa,
  • zespołem Aspergera
  • zaburzeniami mowy
  • różnego rodzaju trudnościami i deficytami