Tablica interaktywna

Tablica interaktywna to urządzenie, dzięki któremu nauczyciel może wykorzystywać na lekcji różnorodne prezentacje multimedialne, gry edukacyjne, filmy. Najważniejszą jej cechą jest interakcja z użytkownikiem i intuicyjna obsługa. Tablica interaktywna z dostępem do internetu stwarza uczniom ogromne możliwości edukacyjne.