Świetlica

ŚWIETLICA SZKOLNA JEST CZYNNA CODZIENNIE W GODZINACH  6.30 – 16.00

 

  • Świetlica realizując swoje zadania pracuje z dziećmi różnymi formami takimi jak: gra, zabawa, działania plastyczne, czytelnicze i muzyczne, konkursy, itp.
  • Opiece świetlicowej podlegają uczniowie zapisani do świetlicy.
  • Podczas zajęć świetlicowych uczniowie mogą korzystać z zajęć dodatkowych odbywających się w ramach świetlicy, a także tych, które odbywają się na terenie szkoły.
  • Za realizację planu pracy świetlicy odpowiadają wychowawcy świetlicy.  Współpracują oni z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym i rodzicami dzieci.