Zajęcia rozwijające

Zajęcia rozwijające dla klas I – III – to zajęcia, których celem jest rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów, rozwijanie twórczej postawy uczniów, umocnienie wiary we własne siły, rozwijanie intuicji matematyczno – przyrodniczej, kształtowanie umiejętności i potrzeby przeprowadzania prostych eksperymentów matematyczno – przyrodniczych, doskonalenie samodzielnej pracy ucznia, rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania i samodzielności.