Robot edukacyjny DOC

DOC będzie towarzyszył uczniom w rozwijaniu logicznego rozumowania i umiejętności rozwiązywania problemów. Uczy liter, cyfr, kolorów i nazw zwierząt. Komputer robota uczy wykonywania poleceń programowych. DOC to pierwsza zabawka w historii, która przybliża dzieciom aspekty robotyki w przyjemny i twórczy sposób. Robot jest zaprogramowany tak, aby wędrować dowolnie lub według poleceń na kartach. Uczniowie rozwijają myślenie logiczne i umiejętności rozwiązywania problemów.