Historia Szkoły

Historia szkoły – „Szkoła Przyjazna Dziecku”

Szkoła Podstawowa powstała 1 września 2005 roku w miejscu istniejącej dotychczas samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Hanki Sawickiej, którą Burmistrz Gminy Kłobuck wskutek trudnej sytuacji ekonomicznej przeznaczył do likwidacji. Dzięki inicjatywie rodziców i wsparciu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich szkoła istnieje do dnia dzisiejszego, lecz pod patronatem SPSK – organizacji oświatowo-wychowawczej, która czuwa nad prawidłowym rozwojem kłobuckiej Wspólnoty.

Uroczystej inauguracji i poświecenia szkoły dokonał Arcybiskup Metropolita Częstochowski ks. dr Stanisław Nowak, na zaproszenie pani dyrektor mgr Agnieszki Chyrzyńskiej.

Rok później tj. 1 września 2006 roku organ prowadzący odpowiedział na potrzeby społeczeństwa i w tym samym budynku powstało Gimnazjum SPSK w Kłobucku, które rozwinęło się pod opieką Pani Dyrektor mgr Agnieszki Gancarek – Kuc.