Klub Czytelnika

Klub Czytelnika – to zajęcia, których celem jest kształtowanie umiejętności uważnego słuchania, rozbudzenie potrzeby czytania, rozwijanie wyobraźni, zdobywanie wiedzy i  kreatywności,  wzbogacanie słownictwa, przekazywanie wartości i norm społecznych, kształtowanie poczucia estetyki, rozwijanie umiejętności ekspresyjnego wyrażania własnych przeżyć. Podczas zajęć odbywa się: wspólne czytanie książek, zabawy ruchowe i muzyczne zainspirowane książką, ilustrowanie przeczytanych książek, samodzielne tworzenie książek.