Język niemiecki

Język niemiecki – to zajęcia dodatkowe, na które uczęszczają uczniowie już od III klasy szkoły podstawowej. Nauka języka odbywa się poprzez zastosowanie gier, zabaw i rozrywek językowych. Uczniowie chętnie angażują się w takie ćwiczenia językowe. Rywalizacja dopinguje ich do wysiłku.