Szkoła

Szkoła z wartościami blisko CIEBIE

Trwa rekrutacja do klasy I i IV  klas szkoły podstawowej z rozszerzoną nauką pływania oraz do pozostałych klas!

-Nabór do 1 oraz 4 klasy z rozszerzoną nauką pływania (OSiR Kłobuck, Park Wodny Częstochowa),
-3 godziny w tygodniu zajęć basenowych, 1 godzina zajęć na hali,
-zajęcia z fizjoterapeutą, dietetykiem, psychologiem,
-sekcja pływacka również dla dzieci z pozostałych klas.

Troszczymy się się o integralny rozwój dziecka w aspekcie: fizycznym, moralnym, społecznym, intelektualnym i duchowym, wspieramy rodziców w procesie wychowawczym

Oferujemy:

 • całkowicie bezpłatną naukę w małych zespołach klasowych,
 • oddziały integracyjne,
 • darmowe dowozy uczniów z gminy i spoza gminy,
 • bezpłatną świetlicę z elastycznymi godzinami pracy,
 • bezpłatne zajęcia dodatkowe (zajęcia teatralne, warsztaty taneczne, warsztaty wokalne, robotyka, warsztaty naukowe, zajęcia przyrodnicze, zajęcia na basenie ),
 • nowoczesną bazę dydaktyczną (tablice multimedialne, magiczny dywan, monitory interaktywne),
 • naukę w nowoczesnych klasopracowniach fizycznej, chemicznej, przyrodniczej,
 • zajęcia z wysoko wykwalifikowanymi specjalistami (logopedia, rewalidacja, terapia ręki, terapia SI, terapia i rewalidacja dziecka z autyzmem i spektrum autyzmu, trening umiejętności społecznych, tyflopedagogika, surdopedagogika, gimnastyka korekcyjna),
 • nauka dwóch języków, od I klasy 5 godz. j. angielskiego w tygodniu, od IV klasy język niemiecki
 • aktywne przerwy,
 • bezpieczną atmosferę sprzyjającą osiąganiu sukcesów oraz budowania u dzieci poczucia własnej wartości.

Prosimy wszystkich Rodziców zainteresowanych zapisaniem swojego dziecka do szkoły podstawowej lub oddziału przedszkolnego.
kontakt telefoniczny pod numerem: 512 328 861

adres mailowy szkoły:  klobuck.spsk@op.pl

Zobacz działalność naszej szkoły !

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Podanie do szkoły podstawowej

Kwestionariusz osobowy