Dla rodziców – Przedszkole

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
GRUPA 3 – 4 LATKÓW

6.30-8.30 Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi. Zabawy dowolne według zainteresowań – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.
OBSERWACJA PEDAGOGICZNA

8.30-9.00 Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Zabawy ruchowe i ze śpiewem (doskonalenie motoryki i zaspokajanie potrzeby ruchu)

9.00-9.30 ŚNIADANIE
Kształtowanie czynności samoobsługowych, doskonalenie czynności higieniczno-porządkowych oraz nawyków kulturalnego, samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9.30-10.00 Zajęcia zgodne z możliwościami dzieci i oczekiwaniami poznawczymi, potrzebami wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy

10.00-11.00 Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci

11.00-12.00 Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Spacery, zabawy na placu zabaw. Czynności samoobsługowe w szatni (ubieranie i rozbieranie się)

12.00-12.30 OBIAD
Czynności samoobsługowe i higieniczne

12.30-13.00 Rozmowy kierowane z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową i zainteresowaniami.
„Cała Polska czyta dzieciom”, bajkoterapia, relaksacja.

13.00-13.30 Rozwijanie inwencji twórczej dzieci. Zabawy dowolne wg zainteresowań

13.30-14.00 PODWIECZOREK
Czynności organizacyjno-porządkowe i higieniczno-samoobsługowe

14.00-15.00 Utrwalenie wiadomości i umiejętności.
Indywidualne zajęcia z uczniem zdolnym i z deficytami

15.00-16.00 Zabawy integracyjne-tematyczne, ruchowe, dowolne w kącikach zainteresowań. Porządkowanie miejsca zabaw. Rozchodzenie się dzieci do domów.
Rozmowy z rodzicami – wnioski z obserwacji.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
GRUPA 5 – 6 LATKÓW

6.30-8.30 Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi. Zabawy dowolne według zainteresowań – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.
OBSERWACJA PEDAGOGICZNA

8.30-9.00 Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Zabawy ruchowe i ze śpiewem (doskonalenie motoryki i zaspokajanie potrzeby ruchu)

9.00-9.30 ŚNIADANIE
Kształtowanie czynności samoobsługowych, doskonalenie czynności higieniczno-porządkowych oraz nawyków kulturalnego, samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9.30-10.00 Zajęcia kierowane zgodne z wybranym programem wychowania przedszkolnego

10.00-11.00 Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci

11.00-12.00 Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Spacery, zabawy na placu zabaw. Czynności samoobsługowe w szatni (ubieranie i rozbieranie się)

12.00-12.30 OBIAD
Czynności samoobsługowe i higieniczne

12.30-13.00 Zajęcia kierowane zgodne z wybranym programem wychowania przedszkolnego

13.00-13.30 Rozwijanie inwencji twórczej dzieci. Zabawy dowolne wg zainteresowań

13.30-14.00 PODWIECZOREK
Czynności organizacyjno-porządkowe i higieniczno-samoobsługowe

14.00-15.00 Utrwalenie wiadomości i umiejętności.
Indywidualne zajęcia z uczniem zdolnym i z deficytami

15.00-16.00 Zabawy integracyjne-tematyczne, ruchowe, dowolne w kącikach zainteresowań. Porządkowanie miejsca zabaw. Rozchodzenie się dzieci do domów. Rozmowy z rodzicami – wnioski z obserwacji.