Surdopedagogika, tyflopedagogika, oligofrenopedagogika

Uczniowie z nadwrażliwością słuchową lub niedosłuchem mogą uczyć się w specjalnie dopasowanej do nich sali lekcyjnej wyposażonej  w monitor. Korzystają również z pomocy nauczyciela wspomagającego.