Przedszkole

DOŁĄCZ DO NAS! – NABÓR TRWA CAŁY ROK!

Zapewniamy:

– naukę i zabawę w małych grupach

– indywidualne podejście do ucznia

– opiekę od 7.00 do 16.00 z możliwością dostosowania do potrzeb rodziców.

Oferujemy:

– zajęcia z  programowania: Kodowania na dywanie, Robot Mówiący DOC

– zajęcia plastyczno-konstrukcyjne

– zajęcia umuzykalniające

– zajęcia przygotowujące do nauki czytania metodą sylabową i pisania metodą płynnego ruchu

– zajęcia rozwijające pojęcia matematyczne

– zajęcia ruchowe i gimnastyczne na sali gimnastycznej

– język angielski

– język niemiecki

– religię

– zajęcia z Magicznym Dywanem

Realizujemy również Wczesne Wspomaganie Rozwoju oraz zapewniamy opiekę specjalistów:

– Tyflopedagog

– Surdopedagog

– Oligofrenopedagog

– Psycholog

– Pedagog

– Logopeda

– terapia SI

– terapia ręki

Dokumenty rekrutacyjne:

Kwestionariusz osobowy

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego