Magiczny dywan

Magiczny Dywan to interaktywna podłoga stanowiąca pomoc dydaktyczną do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych.Przeznaczony jest do pracy z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym, do  rehabilitacji i rewalidacji. Ta innowacyjna pomoc dydaktyczna pozwala – poprzez gry i zabawy ruchowe – rozwijać u dzieci motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość i szybkość reakcji, a jednocześnie ćwiczyć pamięć i uczyć się.