Rekrutacja

Szkoła z wartościami blisko CIEBIE

Trwa rekrutacja do wszystkich klas szkoły podstawowej oraz oddziału przedszkolnego!

Zapraszamy nowych uczniów do klasy IV z rozszerzonym językiem angielskim!

Troszczymy się się o integralny rozwój dziecka w aspekcie: fizycznym, moralnym, społecznym, intelektualnym i duchowym, wspieramy rodziców w procesie wychowawczym

Oferujemy:

 • całkowicie bezpłatną naukę w małych zespołach klasowych,
 • darmowe dowozy uczniów,
 • bezpłatną świetlicę z elastycznymi godzinami pracy,
 • bezpłatne zajęcia dodatkowe (zajęcia teatralne, warsztaty taneczne, warsztaty kulinarne, robotyka, laboratorium, rękodzieło),
 • nowoczesną bazę dydaktyczną (tablice multimedialne, magiczny dywan, dostosowanie do nauczania zdalnego-nauka na platformie Teams),
 • naukę w pracowniach przedmiotowych, zajęcia z wf-u na basenie oraz hali sportowej,
 • zajęcia z wysoko wykwalifikowanymi specjalistami (logopedia, rewalidacja, terapia ręki, terapia SI, terapia i rewalidacja dziecka z autyzmem i spektrum autyzmu, trening umiejętności społecznych, tyflopedagogika, surdopedagogika, gimnastyka korekcyjna),
 • naukę drugiego języka obcego od 3 klasy,
 • dziennik elektroniczny,
 • aktywne przerwy,
 • bezpieczną atmosferę sprzyjającą osiąganiu sukcesów oraz budowania u dzieci poczucia własnej wartości.

Prosimy wszystkich Rodziców zainteresowanych zapisaniem swojego dziecka do szkoły podstawowej lub oddziału przedszkolnego.
kontakt telefoniczny pod numerem: 512 328 861

adres mailowy szkoły:  klobuck.spsk@op.pl

Zobacz działalność naszej szkoły !

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Podanie do szkoły podstawowej

Kwestionariusz osobowy