Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna – zajęcia profilaktyczne dla klas I – III, w czasie których uczniowie podczas zabaw, gier i ćwiczeń  wzmacniają między innymi mięśnie posturalne, wyrabiają nawyk prawidłowej postawy w różnych sytuacjach, kształtują prawidłowe nawyki higieniczne.