Juniorek

Juniorek – zajęcia sportowe dla klas I – III, których celem jest motywowanie dzieci do aktywności ruchowej poprzez różnego rodzaju formy rekreacji, kształtowanie sprawności motorycznej, rozwijanie kreatywności ruchowej dzieci, kształtowanie postawy „fair play” w grach i rywalizacji sportowej, umocnienie wiary we własne siły o możliwości, akceptacja własnej osoby, kształtowanie umiejętności przyjmowania wygranej i przegranej.