Ognisko Patriotyczne

Coroczną tradycją stało się organizowanie Ogniska Patriotycznego, podczas którego wspominamy bohaterów poległych za wolność Ojczyzny, śpiewamy pieśni patriotyczne i przypominamy sobie drogę Polski do niepodległości. W tym roku spotkaliśmy się 8 listopada. Muzyce i śpiewom towarzyszyła zaduma, refleksja… ale także Więcej

Finał akcji Święty Mikołaj na Kresach

Święty Mikołaj na Kresach Dziękujemy wszystkim Uczniom, Rodzicom oraz Przyjaciołom, którzy wsparli akcję charytatywną Święty Mikołaj na Kresach, której organizatorem było Towarzystwo Patriotyczne Kresy w Częstochowie. W tym roku zbieraliśmy słodycze oraz przybory szkolne. Święty Mikołaj przekaże je w grudniu dzieciom i rodzinom z Więcej