Lilie dla świętego Dominika

Obchodzimy kolejną rocznicę nadania imienia naszej szkole, wspominamy świętego Dominika Savio i chcemy złożyć mu hołd jako naszemu patronowi. Papież Pius XI powiedział o nim: „Mały święty, ale gigant ducha”.   Święty Dominik przedstawiany jest często z białą lilią jako symbolem niewinności, czystości, cnoty i świętości, dlatego właśnie ten wyjątkowy kwiat stał się tematem prac plastycznych stworzonych przez uczniów, przedszkolaków oraz nauczycieli z naszej placówki.