Śpiewamy Barkę dla Jana Pawła II

Zapraszamy uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników szkoły do włączenia się do akcji ,,Śpiewamy Barkę dla Jana Pawła II’’ z okazji 100. rocznicy urodzin Ojca Świętego.

Śpiew nagrywamy zgodnie z instrukcją:

Należy uruchomić link z podkładem
https://www.youtube.com/watch?v=7w_C1ScjuQg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1ypbstFb6agwzWxlHwUofcYQgpAjYlNbDjbY6FW4jI_3jrTxPlm4CmWjE

Następnie ustawiamy przed sobą na wprost telefon (w poziomie) i poprzez słuchawki nagrywamy piosenkę śpiewając głośno i wyraźnie.
Po zaśpiewaniu zapisujemy plik według wzoru:


[Typ szkoły:”SP” ]-[Miejscowość]-[imię i nazwisko]

SP – Kłobuck – Jan Kowalski

i wysyłamy plik do dnia 18.05.2020 r. do godzin wieczornych na podany link:

https://spskpolska-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/tobiasz_makiela_spsk_pl/Euy6FuVSCo1DjqbpUDV87tcBtkpEj5n04HcCaBTpXI9ZJg?e=BR9Viy

W razie trudności z przesłaniem pliku prosimy o kontakt z wychowawcą klasy.

Z otrzymanych nagrań powstanie videoklip dla naszej szkoły oraz dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich.