Święto Patronalne Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

Drogie Wspólnoty Szkolne i Przedszkolne!

Z wielką radością serca zwracam się do Państwa, zapraszając wszystkich w dniu 8 grudnia 2020 r. w Uroczystość Nielokalnego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, na Święto Patronalne Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich.

Nasze wspólnotowe świętowanie rozpocznie się Mszą św. w Kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej o godz. 12.30.

Zapraszam wszystkich nauczycieli, uczniów i rodziców do duchowego uczestnictwa
we Mszy św. z wykorzystaniem zdalnego przekazu internetowego z Jasnej Góry:
https://spsk.edu.pl/swieto-patronalne. Po Eucharystii wysłuchamy konferencji wygłoszonej przez ks. dr. Krzysztofa Czaplę, dyrektora Sekretariatu Fatimskiego na Krzeptówkach.

Rozpoczynający się trzydziesty rok istnienia Stowarzyszenia zainaugurujemy wieczornym czuwaniem przed obliczem Matki Bożej Jasnogórskiej, w duchowej wspólnocie ze szkołami i przedszkolami. Będziemy rozważać Tajemnice Różańca Świętego dziękując i kontemplując nieustanne działanie łaski Bożej w historii Stowarzyszenia.

Rozważanie Magnificat będzie naszym włączeniem się w piękny hymn uwielbienia, który Maryja wyśpiewała z radością w oczekiwaniu na narodzenie Syna Bożego.

Podczas czuwania odczytamy intencje dziękczynne przesłane przez wspólnoty szkolne i przedszkolne.

Niech nasza wspólna modlitwa zanoszona do Boga, przez wstawiennictwo Jasnogórskiej Pani, umocni nasze serca na drodze realizacji powołania, do którego wszyscy zostaliśmy zaproszeni i wezwani.

Z modlitewną pamięcią

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

Maria Chodkiewicz