Akcja Mikołaj na Kresach 2020

W tym roku zbieramy

słodycze

dla dzieci z Kresów

 Czas trwania akcji: poniedziałek –czwartek (12-15 października 2020r.)

 Słodycze z dłuższym terminem ważności (co najmniej do stycznia 2021 r.) uczniowie przekazują wychowawcom lub bezpośrednio do sekretariatu.  Koordynatorem akcji jest p. Anna Paturej