ZDALNE NAUCZANIE

Szanowni Rodzice!

W związku z planowanym wydłużeniem czasu kwarantanny oraz zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w placówkach oświatowych, na stronie internetowej szkoły będzie dostępna zakładka ZADANIA DLA UCZNIÓW, za pomocą której nauczyciele i uczniowie będą mogli uczestniczyć w procesie zdalnego nauczania. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów będą przygotowywali dla uczniów materiały edukacyjne, które będą zamieszczane w utworzonej zakładce, a uczniowie po zapoznaniu się z nimi będą wykonywać przekazane przez nauczycieli polecenia w domu. Uczniowie zobowiązani są do zapisywania tematów, definicji, notatek oraz rozwiązanych zadań w zeszytach, z czego zostaną rozliczeni po powrocie do szkoły. Nauczyciele będą podawali wytyczne co do terminu i sposobu realizacji konkretnych zadań razem z udostępnionym materiałem edukacyjnym. Zawartość zakładki na stronie internetowej będzie aktualizowana codziennie do godziny 9.00, zaczynając od poniedziałku 23 marca.