Zdalne nauczanie-informacje dla Rodziców

Na stronie internetowej naszej szkoły powstała zakładka Zadania dla uczniów.
W zakładce tej nauczyciele zamieszczają opracowane dla uczniów materiały. Wybieramy KLASĘ, , następnie klikamy w DOSTĘP DO PRZEDMIOTÓW. Wybieramy przykładowo TYDZIEŃ PIERWSZY ,a potem  przedmiot, który nas interesuje.
W celu zapewnienia równomiernego obciążenie naszych uczniów zajęciami w danym dniu, każdy nauczyciel dokonał analizy podstawy programowej i wybrał te treści, które zapewnią jej realizację. Nauczyciele na bieżąco będą informować o dacie pojawienia się kolejnej partii materiału. Pozwoli to uczniom i Państwu zaplanować naukę. W celu monitorowania i oceniania postępów uczniów został utworzony e-mail
pspspskkl@gmail.com
Za jego pośrednictwem możecie Państwo przesyłać efekty pracy dzieci do wskazanego nauczyciela pamiętając przy tym o właściwej nazwie piku np. matematyka.kl.5.1 (cyfra 1 oznacza numer tematu). Nauczyciel po sprawdzeniu pracy przekaże informację zwrotną na e-maila, z którego otrzymał wiadomość. W przypadku trudności z przesyłaniem prac zostaną one sprawdzone po powrocie do szkoły. Podany e-mail będzie również służył do konsultacji z danym nauczycielem (w temacie proszę wpisywać: pytanie.matematyka.kl5).

W razie pytań proszę o kontakt z wychowawcą klasy.

Istnieje również możliwość kontaktu z pedagogiem szkolnym. W tym celu prosimy o przesłanie wiadomości e-mail pod adres: sylvia-ja@o2.pl

W treści prosimy wpisać: Proszę o kontakt: Imię i nazwisko, numer telefonu.
Pani Pedagog skontaktuje się z Państwem telefonicznie.