Zbrodnia katyńska

„Niech pamięć będzie hołdem,
niech słowa będą wspomnieniem,
lecz historia niechaj się już nie powtarza…”

13 kwietnia 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. św. Dominika Savio w Kłobucku odbyła się uroczystość upamiętniająca rocznicę zbrodni katyńskiej. Uroczystością tą oddano hołd ofiarom mordu katyńskiego, kiedy to wiosną 1940 roku rozstrzelanych zostało ponad 21 tysięcy obywateli polskich, w tym ponad 10 tysięcy oficerów Wojska Polskiego i policji, na mocy decyzji władz Związku Radzieckiego. Zginęli między innymi naukowcy, lekarze, artyści, przedstawiciele wolnych zawodów, nauczyciele, urzędnicy państwowi, funkcjonariusze policji, straży granicznej i służby więziennej. Zgodnie z opinią Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej, zbrodnia ta uznana została za ludobójstwo, zbrodnię przeciwko ludzkości i zbrodnię wojenną.
Uczennice naszej szkoły przeczytały wspomnienia, wyrecytowały wiersze dotyczące tej jakże trudnej historii. Obejrzeliśmy także wzruszający film. W uroczystości brały udział: Michalina Pytel, Kinga Buła, Oliwia Grześczak, Edyta Nabiałczyk i Adrianna Grochowina pod opieką nauczyciela p. Anny Paturej.

Anna Paturej