Zasady zwrotu podręczników szkolnych do biblioteki

Zasady zwrotu podręczników do biblioteki szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej
SPSK im. św. Dominika Savio w Kłobucku

Zaleca się stosowanie następujących zasad postępowania ze zwrotem podręczników:
1. Zwroty kompletów podręczników są obowiązkowe!
Prosimy o zwracanie podręczników wyłącznie w pełnych kompletach, prosimy o usunięcie
foliowych okładek, usunięcie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość
i estetykę podręczników – wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia.
W przypadku zniszczenia lub zagubienia takiego podręcznika należy go odkupić poprzez dowolną
księgarnię. Dokonując zakupu prosimy o dokładne sprawdzenie tytułu, autora, klasy oraz
wydawnictwa zakupionego podręcznika.
W związku z tym prosimy o wcześniejsze dokonanie przeglądu kompletności i stanu
podręczników, ich czystości, usunięcie okładek ochronnych, zbędnych notatek itp.
2. Należy obowiązkowo stosować się do poniższych zasad:
⚫ kompletne zestawy podręczników zapakowane w reklamówkach należy opisać na zewnątrz:
imię, nazwisko ucznia, klasa. W środku wraz z ksiązkami prosimy umieścić listę oddawanych
podręczników.
⚫ książki przynoszone są do szkoły, i zostawiane w sali nr 4 w wyznaczonym miejscu dla danej
klasy, a zwrot potwierdzany jest podpisem (własnym długopisem) na liście dostępnej w sali.
⚫ przyjęte egzemplarze będą poddane obowiązkowej kwarantannie.
⚫ po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego
zwróconych podręczników (w sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do
zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą
innych narzędzi komunikacji).
⚫ nie wolno dezynfekować zwracanych publikacji preparatem dezynfekcyjnym
⚫ należy zachować bezpieczną odległości (do 2 metrów) od innych osób
⚫ zasłaniać twarz maseczką ochronną, używać rękawic ochronnych