Zaproszenie na Dzień Kobiet

Zapraszamy wszystkie Panie na spotkanie z okazji  

DNIA KOBIET,

które  odbędzie się 14 marca 2019 r.,

o godzinie  17.00 w świetlicy szkoły.

 

Przewidziany: słodki poczęstunek, rozmowy w  miłym towarzystwie, porady dietetyczne,  degustacje, drobne upominki i inne atrakcje.

Zgłoszenie chęci udziału można dokonać w sekretariacie szkoły  lub u wychowawcy do 13 marca.

 

Samorząd Uczniowski Szkoły