Zajęcia dydaktyczne w Oddziale Przedszkolnym

W naszym oddziale przedszkolnym zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie zajęć zorganizowanych z całą grupą oraz w mniejszych grupach z podziałem na wiek. Odbywają się one w formie zabaw dydaktycznych, badawczych i wielu innych. Są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych każdego dziecka. W czasie zajęć wykorzystywane są różnego rodzaju pomoce dydaktyczne począwszy od kolorowych obrazków, tablic po filmy edukacyjne i autentyczne przedmioty. Mają one na celu rozbudzać w dzieciach ciekawość i zainteresowanie.