Z serii „Rocznice i wydarzenia historyczne…”

3 maja 1791 roku Sejm Wielki uchwalił pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną Konstytucję. Miała być odpowiedzią na pogarszającą się sytuację wewnętrzną i międzynarodową Rzeczypospolitej Obojga Narodów, która jeszcze 150 lat wcześniej była jedną z największych potęg europejskich i największym krajem w Europie.
Mimo rozbiorów Polski, pamięć o drugiej w dziejach świata konstytucji narodowej, którą była Konstytucja 3 Maja, przez kolejne pokolenia pomagała podtrzymywać polskie dążenia do niepodległości. Mimo zakazu, rocznice jej uchwalenia były świętowane przez znajdującą się pod zaborami polską ludność. Od czasu odzyskania niepodległości w 1918 roku, Święto Konstytucji 3 Maja było obchodzone jako najważniejsze święto państwowe.
Po czasach PRL-u od kwietnia 1990 roku, Święto Konstytucji 3 Maja należy do najważniejszych świąt państwowych i jest uroczyście obchodzone.

Anna Paturej