XVII Powiatowy Bieg Polny

XVII Powiatowy Bieg Polny