#Wirusoochrona, #LekcjaHigieny

Już po raz drugi w tym roku szkolnym uczniowie klas I-III uczestniczyli w projekcie „WIRUSOOCHRONA”. Tym razem oprócz przypomnienia podstawowych zasad higieny mycia rąk, zasłaniania ust i nosa podczas kichania czy kasłania uczniowie poruszali ważki temat zdrowego odżywiania. Po krótkiej prezentacji multimedialnej na temat istotnych dla naszego zdrowia witamin, minerałów i najważniejszych składników odżywczych wykonywali w grupach piramidy żywieniowe.
Na koniec wszyscy otrzymali odznaki specjalisty zdrowego żywienia 😃
# LekcjaHigieny
# Wirusoochrona