MegaMisja – Akcja – komunikacja, czyli na ratunek Psotnikowi

Przed zajęciami zostały przygotowane 3 zestawy 4 kopert do zadania grupowego oraz karty – tabliczki. Koperty zawierały pocięte wyrazy do ułożenia (witamy się, przekazujemy informację, pozdrawiamy, podpisujemy). Celem zajęć było nabycie wiedzy o podstawowych zasadach komunikacji bezpośredniej, przez telefon, sms Więcej