Oferta zajęć dodatkowych

 

Nasza szkoła oferuje zajęcia dodatkowe rozwijające pasje i talenty naszych uczniów.

 • Rękodzieło Anetta Jurek
 • Klub Młodego Naukowca Anna Garus, Anetta Jurek
 • Zajęcia plastyczne Justyna Murawska
 • Koło warcabowe Anna Paturej
 • Robotyka (klocki Lego WeDo) – Anetta Jurek
 • Zajęcia promujące czytelnictwo Joanna Ściebura
 • Koło Taneczne Magdalena Stryjewska
 • SKS Robert Wąs
 • Zajęcia z pływania Robert Wąs
 • Język niemiecki – Agnieszka Rykała
 • Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne Agnieszka Nabiałek
 • Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu gimnazjalnego Joanna Ściebura, Agnieszka Kuzior
 • Zajęcia matematyczne Anna Garus

 

Szkoła oferuje również opiekę specjalistów i zajęcia specjalistyczne.

 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • Zajęcia rewalidacyjne
 • Zajęcia gimnastyki korekcyjnej
 • Terapia SI(integracja sensoryczna)
 • Tyflopedagogika
 • Surdopedagogika
 • Terapia reki
 • Trening umiejętności społecznych (TUS)
 • Terapia i rewalidacja dziecka z autyzmem i spektrum autyzmu