Kadra pedagogiczna

 

 • Dyrektor Szkoły Agnieszka Nabiałek
 • Wychowanie przedszkolne Magdalena Stryjewska
 • Wychowanie przedszkolne – Marlena Pelikan
 • Edukacja wczesnoszkolna Agnieszka Kuzior
 • Edukacja wczesnoszkolna Anna Paturej
 • Edukacja wczesnoszkolna Sylwia Rosikoń
 • Język polski Joanna Ściebura
 • Język polski Agnieszka Kuzior
 • Fizyka Anna Garus
 • Matematyka Anna Garus
 • Matematyka – Agnieszka Nabiałek
 • HistoriaAnna Paturej
 • Język angielski Joanna Wojtaszczyk
 • Język angielski Lucyna Magiera
 • Język niemiecki Agnieszka Rykała
 • Wychowanie fizyczne Sylwia Rosikoń
 • Wychowanie fizyczne Robert Wąs
 • Edukacja informatyczna Anna Garus
 • Edukacja informatycznaRemigiusz Brzozowski
 • Przyroda –  Aleksandra Sambor – Idziak
 • Geografia Justyna Głowacka
 • Biologia Anetta Jurek
 • Chemia Anetta Jurek
 • Technika Remigiusz Brzozowski
 • Religia Jadwiga Gnatowicz
 • Plastyka Justyna Murawska
 • Muzyka Przemysław Tomza
 • Nauczyciel wspomagający Malwina Tomżyńska
 • Nauczyciel świetlicy – Justyna Paszkiewicz
 • Pedagog szkolny Sylwia Strzelczyk – Bola

 

SPECJALIŚCI:

 • Terapia dzieci z autyzmem i spektrum autyzmuAgnieszka Nabiałek, Magdalena Górniak – Grzyb 
 • Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe – diagnoza i terapia Joanna Ściebura
 • Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmuMalwina Tomżyńska
 • Terapia integracji sensorycznej Magdalena Górniak – Grzyb
 • Oligofrenopedagogika Agnieszka Nabiałek, Anetta Jurek,  Anna Paturej, 
 • Oligofrenopedagogika – Sylwia Strzelczyk – Bola, Sylwia Rosikoń, Magdalena Górniak – Grzyb
 • Terapia pedagogiczna Joanna Ściebura, Sylwia Strzelczyk – Bola,  
 • Surdopedagogika Marta Krajewska, Justyna Głowacka
 • Tyflopedagogika Magdalena Górniak – Grzyb 
 • Terapia wieku rozwojowego – Marta Krajewska
 • Logopedia  Marlena Pelikan, Małgorzata Jurecka
 • Gimnastyka korekcyjna – Sylwia Rosikoń

 

WYCHOWAWCY KLAS

 • Grupa przedszkolna 3,4 latki Marlena Pelikan
 • Grupa przedszkolna 5,6 latki Marlena Pelikan
 • Klasa I – Anna Paturej
 • Klasa II Sylwia Rosikoń
 • Klasa III – Agnieszka Kuzior
 • Klasa IV Sylwia Strzelczyk – Bola
 • Klasa V Joanna Wojtaszczyk
 • Klasa VI Joanna Ściebura
 • Klasa VII Anetta Jurek
 • Klasa VIII Robert Wąs
 • Klasa III G Anna Garus