Kadra pedagogiczna

 

 • Dyrektor Szkoły Agnieszka Nabiałek
 • Wychowanie przedszkolne – Marlena Pelikan
 • Wychowanie przedszkolne – Marlena Wicińska
 • Wychowanie przedszkolne – Katarzyna Bugaj
 • Edukacja wczesnoszkolna Agnieszka Kuzior
 • Edukacja wczesnoszkolna Anna Paturej
 • Edukacja wczesnoszkolna Sylwia Strzelczyk – Bola
 • Język polski Joanna Ściebura
 • Język polski Agnieszka Kuzior
 • Fizyka Anna Garus
 • Matematyka Anna Garus
 • Matematyka – Agnieszka Nabiałek
 • HistoriaAnna Paturej
 • Język angielski Joanna Wojtaszczyk
 • Język niemiecki Agnieszka Rykała
 • Wychowanie fizyczne Katarzyna Bugaj
 • Wychowanie fizyczne Robert Wąs
 • Edukacja informatyczna Anna Garus
 • Edukacja informatycznaRemigiusz Brzozowski
 • Przyroda –  Justyna Głowacka
 • Geografia Justyna Głowacka
 • Biologia Anetta Jurek
 • Chemia Anetta Jurek
 • Technika Remigiusz Brzozowski
 • Religia Jadwiga Gnatowicz
 • Plastyka Justyna Murawska
 • Muzyka Ewelina Dawczyk
 • Nauczyciel wspomagający Justyna Paszkiewicz
 • Pedagog szkolny Sylwia Strzelczyk – Bola

 

SPECJALIŚCI:

 • Terapia dzieci z autyzmem i spektrum autyzmuAgnieszka Nabiałek, Magdalena Górniak – Grzyb 
 • Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe – diagnoza i terapia Joanna Ściebura
 • Terapia integracji sensorycznej Magdalena Górniak – Grzyb
 • Oligofrenopedagogika Agnieszka Nabiałek, Anetta Jurek,  Anna Paturej, 
 • Oligofrenopedagogika – Sylwia Strzelczyk – Bola, Magdalena Górniak – Grzyb
 • Terapia pedagogiczna Joanna Ściebura, Sylwia Strzelczyk – Bola,  
 • Surdopedagogika  Justyna Głowacka
 • Tyflopedagogika Magdalena Górniak – Grzyb 
 • Logopedia  Marlena Pelikan, Małgorzata Jurecka

 

WYCHOWAWCY KLAS

 • Grupa przedszkolna i – Marlena Pelikan
 • Klasa I – Agnieszka Kuzior
 • Klasa II – Anna Paturej
 • Klasa III – Sylwia Strzelczyk – Bola
 • Klasa IV – Robert Wąs
 • Klasa V – Agnieszka Rykała
 • Klasa VI – Joanna Wojtaszczyk
 • Klasa VII – Joanna Ściebura
 • Klasa VIII – Anetta Jurek