Szczęśliwej drogi, już czas…

Droga ósma klaso, już za Wami tęsknimy…. Dnia 25 czerwca kolejni uczniowie opuścili mury naszej placówki jako absolwenci. W swoich młodych sercach na pewno mają już mapę życia. Razem z Wychowawcą, Panią Joanną Ścieburą mamy nadzieję, że nauki wyniesione z naszej szkoły będą jak kompas… Pani Dyrektor Agnieszka Nabiałek pożegnała ósmoklasistów życząc im podróży po spokojnych wodach… Ósmoklasiści-czas rozwinąć żagle!