Święty Mikołaj na Kresach-finał

Dnia 16 października 2020r.  zakończyła się akcja charytatywna  Święty Mikołaj na Kresach,  której organizatorem było Towarzystwo Patriotyczne Kresy w Częstochowie. Projekt objęty był również patronatem honorowym Śląskiego Kuratora Oświaty.

Dziękujemy wszystkim Uczniom, Rodzicom                              

 oraz Przyjaciołom, którzy wsparli akcję                             

budując swoim pięknym gestem nowy,                                      

 lepszy świat dzieci na Kresach i ich rodzin.

 Słodycze i książki zostały  dostarczone do regionalnego koordynatora projektu.