Świętujemy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

         3 maja 1791 roku Sejm Wielki uchwalił pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną  Konstytucję. Miała być odpowiedzią na pogarszającą się sytuację wewnętrzną  i międzynarodową Rzeczypospolitej Obojga Narodów, która jeszcze 150 lat wcześniej była jedną z największych potęg europejskich i największym krajem w Europie.  Mimo rozbiorów Polski, pamięć o drugiej w dziejach świata konstytucji narodowej, którą była Konstytucja 3 Maja, przez kolejne pokolenia pomagała podtrzymywać polskie dążenia do niepodległości. Mimo zakazu, rocznice jej uchwalenia były świętowane przez znajdującą  się pod zaborami polską ludność. Od czasu odzyskania niepodległości w 1918 roku,  Święto Konstytucji 3 Maja było obchodzone jako najważniejsze święto państwowe. Po czasach PRL-u od kwietnia 1990 roku, Święto Konstytucji 3 Maja należy  do najważniejszych świąt państwowych i jest uroczyście obchodzone.

Nasi uczniowie dali świadectwo patriotyzmu wykonując prace plastyczne przedstawiające symbole narodowe, wzięli udział w lekcjach wychowawczych o tematyce związanej z doniosłym wydarzeniem historycznym, jakim było uchwalenie Konstytucji 3 Maja.