REKRUTACJA TRWA

REKRUTACJA TRWA - Szkoła Podstawowa Kłobuck

REKRUTACJA TRWA

DO BEZPŁATNEJ

Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. św.Dominika Savio w Kłobucku

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej Szkoły.

Istnieje możliwość zapisania dziecka do szkoły podstawowej:

Więcej informacji w Sekretariacie Szkoły pod numerem telefonu (34)317-22-63

Zapewniamy:

 • całkowicie bezpłatną naukę
 • naukę w małych zespołach klasowych (od 5 do 20 osób w klasie)
 • Nieodpłatny pobyt w szkole w godzinach 6:30– 16.30 /godziny pracy świetlicy dostosowujemy do potrzeb rodziców
 • Nieodpłatny dowóz busem.
 • Program wychowawczy zapewniający integralny rozwój dziecka oraz indywidualizację procesu kształcenia
 • Bogate wyposażenie sal.
 • Pracownię komputerową.
 • Dodatkowo zajęcia specjalistyczne (korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne, dydaktyczno – wyrównawcze)
 • Bezpłatny wyjazd na basen i halę sportowa,
 • Oferujemy dzieciom również ciekawe zajęcia dodatkowe oraz tematyczne np. Klub Ludzi Ciekawych Wszystkiego
 • Stałe zajęcia z pedagogiem, logopedą
 • Nowoczesną bazę dydaktyczną, pracujemy z tablicą interaktywną.
 • Gwarantujemy wychowanie oparte na wartościach chrześcijańskich i nauce Kościoła Katolickiego.
 • Indywidualne nauczanie i proces wychowawczy
 • Prężnie działające Koło Teatralne Synestezja Wrażeń z osiągnięciami ogólnopolskimi na koncie
 • Doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczna dostosowaną do potrzeb ucznia.
 • Konsultacje z nauczycielami według określonych godzin
 • Organizowane są wyjazdy na różnego rodzaju wycieczki szkolne na spektakle teatralne, kino, muzeum, itp.
 • Organizujemy także ciekawe lekcje edukacyjne w różnych miejscach.
 • ochronę i budowanie autorytetu rodziców jako pierwszych wychowawców
 • stypendia naukowe i socjalne
 • szkoła uczestniczy w licznych projektach

Zobacz jak wygląda życie w naszej szkole!