Rekolekcje wielkopostne

Od 14 do 16 marca nasza wspólnota szkolna przeżywała rekolekcje wielkopostne. W tym roku przebiegały one pod hasłem „W szkole Nazaretu”. Ich celem było uświadomienie sobie, że praca może być służbą dla innych, słuchanie rodziców i wychowawców uczy posłuszeństwa Panu Bogu i chroni przed niepotrzebnym cierpieniem,  nie jest ważne gromadzenie dóbr, tylko budowanie wzajemnych relacji. 15 i 16 marca uczniowie i nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli również w rekolekcjach w kościele św. Marcina w Kłobucku.