Regulamin II Powiatowego Konkursu Literackiego Story Cubes

II Powiatowy  Konkurs Literacki  Story Cubes

Kości zostały rzucone …

Regulamin

 

Organizator Konkursu: Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół

Katolickich w Kłobucku.

 

Patronat: Gazeta Kłobucka, Burmistrz Kłobucka

 

Cele Konkursu:

 1. Zachęcenie do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.
 2. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.
 3. Promocja czytelnictwa.

Forma: opowiadanie.

Adresat Konkursu: Konkurs ma charakter otwarty, jest adresowany do wszystkich  mieszkańców Powiatu Kłobuckiego.

 

Regulamin

 1. Organizatorem jest: PSP SPSK im. św. Dominika Savio w Kłobucku.
 2. W konkursie udział biorą: dzieci, uczniowie szkół, dorośli, w następujących kategoriach:
 • I klasy I-III
 • II klasy IV-VII
 • III młodzież- oddziały gimnazjalne i ponadgimnazjalne,
 • IV dorośli.
 1. Zadaniem uczestników jest napisanie opowiadania, czyli stworzenie własnej opowieści zgodnie z poniższymi wytycznymi.
 2. Uczestnik może być autorem tylko jednego opowiadania.
 3. Szkoła/ placówka może nadesłać dowolną ilość prac.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zgłaszanych opowiadań.

 1. Zgłaszane opowiadania muszą być napisane na bazie kostek Story Cubes zgodnie z zasadami gry: Rozpocznij od „Wszystko zaczęło się od…” i opowiedz historię, która będzie powiązana ze wszystkimi obrazkami na kostkach. Nie ma złych odpowiedzi, celem jest to, by obrazki zainspirowały  wyobraźnię uczestnika.
 2. 3 kostki będą losowane co tydzień przez 3 kolejne tygodnie przez osoby wskazane przez organizatora.. Informacje będą umieszczane na stronie szkoły i Facebooku szkoły i na łamach Gazety Kłobuckiej w następujących terminach:

10 maja 2019r.

17 maja 2019r.

24 maja 2019 r.

 

 1. Kolejność pojawiania się kostek w opowiadaniu odpowiada kolejności, w której zostaną one wylosowane. Pierwsza część opowiadania – 3 kostki z pierwszego tygodnia, druga część pracy- 3 kostki z drugiego tygodnia, ostatnia część pracy- 3 kostki z ostatniego tygodnia.

 

 1. Przesłane opowiadanie musi mieć wyróżnione słowa, które nawiązują do kostek poprzez podkreślenie lub kolorystyczne wyróżnienie.

 

 1. Teksty mogą być napisane odręcznie lub komputerowo. Każde opowiadanie powinno zawierać tytuł oraz podpis autora, jego wiek (kategorię) oraz podpis opiekuna                              i nazwę szkoły ( w przypadku uczniów), adres zamieszkania i numer telefonu ( w przypadku IV kategorii).

 

 1. F. Opowiadania mogą zawierać maksymalnie 300 słów (w tym spójniki).

 

Dodatkowe informacje dotyczące zgłoszeń:

 

Opowiadania należy wysłać do 4 czerwca 2019 roku pod wskazany adres – liczy się data stempla pocztowego:

 

PSP SPSK im. św. Dominka Savio

Ul. Witosa 21

42-100 Kłobuck

lub  na pocztę elektroniczną  na adres:

klobuck@spsk.info.pl

 

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 8 czerwca 2019 r.  Organizator skontaktuje się z laureatami i poinformuje o uroczystym podsumowaniu konkursu.

 

Wybór zwycięskich opowiadań przez jury.

 1. Jury w składzie wybranym przez organizatora zapozna się z nadesłanymi opowiadaniami i wybierze  najlepsze z każdej kategorii.
 2. Zwycięskie opowiadania zostaną wskazane na stronie szkoły klobuck.spsk.info.pl oraz w Gazecie Kłobuckiej.

 

Nagrody:

Autorzy zwycięskich opowiadań otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 

 

Postanowienia końcowe:

 1. Nadsyłając pracę na konkurs, Autor zgadza się na niezbędne poprawki redaktorskie w tekście oraz jej późniejsze upublicznienie przez Organizatora na jego stronie internetowej.
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 3. Prace nie będą zwracane.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne.

 

 

Powodzenia

Opiekun konkursu: Joanna Ściebura