REKRUTACJA TRWA

REKRUTACJA TRWA DO BEZPŁATNEGO oddziału przedszkolnego  

REKRUTACJA TRWA

DO BEZPŁATNEGO oddziału przedszkolnego  

przy Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. św. Dominika Savio w Kłobucku

DO  I KLASY  Szkoły Podstawowej

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej Szkoły.

Istnieje możliwość zapisania dziecka na każdy etap nauki:

Więcej informacji w Sekretariacie Szkoły pod numerem telefonu (34)317-22-63

Zapewniamy:

  • całkowicie bezpłatną naukę
  • naukę w małych zespołach klasowych (od 5 do 20 osób w klasie)
  • Nieodpłatny pobyt w szkole w godzinach 6:30– 16.30 /godziny pracy świetlicy dostosowujemy do potrzeb rodziców
  • Nieodpłatny dowóz autobusem szkolnym.
  • Program wychowawczy zapewniający integralny rozwój dziecka oraz indywidualizację procesu kształcenia
  • Bogate wyposażenie sal.
  • Dodatkowo zajęcia specjalistyczne (korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne, dydaktyczno – wyrównawcze)
  • Bezpłatny wyjazd na basen i halę sportową,
  • Oferujemy dzieciom również ciekawe zajęcia dodatkowe oraz tematyczne np. Klub Ludzi Ciekawych Wszystkiego
  • Stałe zajęcia z pedagogiem, logopedą
  • Nowoczesną bazę dydaktyczną, pracujemy z tablicą interaktywną, robotami edukacyjnymi.
  • Gwarantujemy wychowanie oparte na wartościach chrześcijańskich i nauce Kościoła Katolickiego.
  • Indywidualne nauczanie i proces wychowawczy
  • Prężnie działające Koło Teatralne Synestezja Wrażeń z osiągnięciami ogólnopolskimi na koncie
  • Doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczna dostosowaną do potrzeb ucznia.
  • Konsultacje z nauczycielami według określonych godzin
  • Organizowane są wyjazdy na różnego rodzaju wycieczki szkolne na spektakle teatralne, kino, muzeum, itp.
  • Organizujemy także ciekawe lekcje edukacyjne w różnych miejscach.
  • ochronę i budowanie autorytetu rodziców jako pierwszych wychowawców
  • stypendia naukowe i socjalne
  • szkoła uczestniczy w licznych projektach

Zobacz jak wygląda życie w naszej szkole!