Projekt informatyczny klasy IV

Klasa IV w ramach realizacji podstawy programowej z informatyki przygotowała pokaz dla klas I – III. Prezentacja dotyczyła omówienia budowy  zestawu komputerowego  oraz omówienia urządzeń wyjścia i wejścia. Uczniowie klasy IV swoje zestawy komputerowe oraz dodatkowe urządzenia  wykonali z pudełek. Dzieci,  poprzez doskonałe przygotowanie prac, które były bardzo precyzyjne i estetyczne,  poprzez  prezentację słowna wyczerpująco omówiły  w/w temat . Na uwagę zasługuje fakt, iż jeden z uczniów wykonał laptopa. Z rozmowy z uczniami klas I – III wynika, iż prezentacja  podobała się 🙂 🙂 🙂

Anna Garus