POSTAW NA MATEMATYKĘ

Jak nauczyć dzieci myślenia ? My to wiemy.

  • Matematyka uczy logicznego myślenia tak ważnego w całym procesie edukacyjnym zarówno dziś jak i jutro.

 

  • Nasze metody i formy nauczania sprawiają, że uczeń przyswaja wiedzę w sposób niekonwencjonalny, spektakularny i rzadko spotykany. Zajęcia motywują  ucznia do działania, twórczego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów.

 

  • W naszej pracy z uczniami bierzemy pod uwagę predyspozycje i indywidualne cechy dzieci. Dzięki mało licznym grupom możemy sobie pozwolić na stosowanie najnowocześniejszych metod nauczania.

 

  • Stosujemy szeroką gamę pomocy dydaktycznych, które wykorzystujemy podczas takich działań jak gry, zabawy, pokazy, dyskusje, projekty. Nasi uczniowie zdobywają wiedzę  wypracowując  wspólne rozwiązania, wykorzystując nie tylko własne doświadczenia, ale i innych. Rozwijają także umiejętność dyskusji , zajmowania stanowiska w związku z jakimś problemem, ale szanowania też zdania odmiennego. Poprzez stosowanie metod opartych na   twórczym działaniu, aktywności własnej  rozwijamy u podopiecznych siłę wyobraźni, wzbudzamy zaangażowanie, zwiększamy u dzieci  zainteresowanie nauką.