Paczka mikołajkowa

Nasza wspólnota szkolna włączyła się w akcję Towarzystwa Patriotycznego Kresy i przygotowała paczkę dla Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie. Uczniowie przynieśli artykuły szkolne i słodkości. Akcję wraz z Towarzystwem Patriotycznym Kresy współorganizowały m.in. delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie, Bytomiu i Bielsku-Białej, Solidarność w Częstochowie, szkoły oraz 10 gmin. Paczki z darami opatrzone zostały napisem: „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy ją kochamy. 100. rocznica odzyskania niepodległości”.

Agnieszka Kuzior