Organizacja zakończenia roku szkolnego i przedszkolnego

Organizacja zakończenia roku szkolnego

Piątek 26.06.2020 r.

godz. 9:00-10:00 kl. 1-3 sala gimnastyczna

godz. 10:30-11:30 kl. 4-5 sala gimnastyczna

godz. 11:30-12:30 kl. 6-7 sala gimnastyczna

godz. 13:00-14:00 kl. 8 sala gimnastyczna

Zakończenie roku szkolnego dla przedszkolakówczwartek 25.06.2020 r., godz. 10:00, sala gimnastyczna. Na jednego przedszkolaka/rodzeństwo przypada jeden rodzic/opiekun.

Uczniowie wraz z rodzicami i opiekunami wchodzą głównym wejściem, każda osoba po wejściu do szkoły ma obowiązek dezynfekcji rąk, do momentu wejścia na salę gimnastyczną obowiązek noszenia maseczki.
Na jednego ucznia przypada jeden rodzic lub opiekun. Uczniowie wychodzą z sali bocznym wejściem. Prosimy o niegromadzenie się
w większych grupach przed budynkiem szkoły. Uczniowie, którzy nie będą uczestniczyć w zakończeniu roku szkolnego będą mogli odebrać świadectwo ukończenia szkoły w późniejszym terminie w sekretariacie szkoły.