Opatrunek na ratunek

Podziękowanie za udział w akcji charytatywnej

 

Uczniowie naszej szkoły wraz Fundacją Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” na przełomie września i października 2021 roku. pomagali małym mieszkańcom Afryki. Pod opieką szkolnego koordynatora pani Anny Paturej zbierali środki opatrunkowe i odkażające, które następnie zostały przekazane najbardziej potrzebującym dzieciom.

Cieszymy się, że mogliśmy pomóc!!!