Ognisko Patriotyczne

Coroczną tradycją stało się organizowanie Ogniska Patriotycznego, podczas którego wspominamy bohaterów poległych za wolność Ojczyzny, śpiewamy pieśni patriotyczne i przypominamy sobie drogę Polski do niepodległości. W tym roku spotkaliśmy się 8 listopada. Muzyce i śpiewom towarzyszyła zaduma, refleksja… ale także radość i duma. Jak zwykle nie zabrakło tradycyjnej polskiej potrawy-bigosu, mogliśmy z całą wspólnotą szkolną  cieszyć się tym wieczorem.