Ognisko Patriotyczne

W godzinach popołudniowych 9 listopada 2018r. odbyło się „Ognisko Patriotyczne”. Na odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej zasiedli: Kierownik Wydziału Edukacji, Kadr i Spraw Administracyjnych w Kłobucku Pani Sylwia Piątkowska, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku Pani Olga Skwara, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK im.św. Dominika Savio Pani Agnieszka Nabiałek, rodzice, dziadkowie, nauczyciele i uczniowie.
Uroczystość rozpoczęła się od przywitania gości przez Panią Dyrektor Agnieszkę Nabiałek. Głos zabrała również Pani Sylwia Piątkowska wspominając najtrudniejsze momenty naszej Ojczyzny oraz bohaterów, którzy przyczynili się do jej uwolnienia spod jarzma zaborców. Miłym akcentem było poczęstowanie zebranych „niepodległościowymi cukierkami”. Następnie rozpoczęło się wspólne śpiewanie.
Tym spotkaniem chcieliśmy przypomnieć pieśni i piosenki, które śpiewano niegdyś w polskich domach. Pieśni, które towarzyszyły narodowi polskiemu w ważnych wydarzeniach dziejowych. Sto lat temu kiedy Polska znów pojawiła się na mapach Europy i świata pieśni te sławiły nie tylko wolność ale ukazywały także trudy, które musieli pokonać Polacy by żyć w Ojczyźnie wolnej i niepodległej. Poprzez wspólne śpiewanie chcieliśmy zachęcić wszystkich do wskrzeszenia i kontynuowania tradycji. Śpiewanie w gronie rodzinnym i towarzyskim, pozwala rozwijać poczucie więzi rodzinnej i narodowej, a także poprzez pieśni przybliżyć naszą historię i ułatwić jej zrozumienie. Piosenka stanowi bardzo często dokument epoki, jest obrazkiem rodzajowym czy wzruszającym świadectwem czasu.
Mamy nadzieję, że wszyscy w czasie trwania tego wydarzenia stworzyliśmy piękny chór dla NIEPODLEGŁEJ.
Szczególne podziękowania należą się uczniom klasy VII, którzy wystąpili i poprowadzili uroczystość. Dziękujemy Panu Markowi Nabiałczykowi (instrumenty klawiszowe oraz nagłośnienie), Panu Marcinowi Jurkowi (gitara) oraz Pani Basi Polak za przygotowanie iście polskiego poczęstunku. Opiekunami uroczystości były panie Anetta Jurek i Anna Paturej.

Anna Paturej