Nowe pracownie do terapii i rewalidacji

Nowe pracownie do terapii i rewalidacji

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci i ich rodziców w naszej szkole powstały dwie nowe sale do terapii: sala do terapii SI oraz sala do terapii światłem. Szkoła dzięki wsparciu Pani Prezes SPSK Marii Chodkiewicz pozyskała również magiczny dywan (podłoga interaktywna) z programami do edukacji i rewalidacji. W naszej szkole znajduje się już sala do pracy z uczniem z nadwrażliwością słuchową, niedosłyszącym i niesłyszącym.

Szkoła zatrudnia wielu specjalistów do pracy z dziećmi: psychologa, pedagoga, specjalistę terapii dzieci z autyzmem i spektrum autyzmu, oligofrenopedaga, specjalistę terapii pedagogicznej, surdopedagoga, tyflopedagoga, logopedę, neurologopedię, specjalistę terapii wieku rozwojowego, fizjoterapeutę.

Więcej informacji na stronie internetowej szkoły w zakładce:
O nas/ terapia i rewalidacja